Items: Total: Checkout

Tjenester

Service utføres ved vårt verksted.

Vi tilbyr service på alle Bauer´s produkter, utført etter fabrikkens forskrifter. Demontering og montering skjer med produsentens spesialverktøy som sikrer at ikke komponentene tar skade.

      Teknisk rapport med oversikt over evt. skader, prisoverslag og leveringstid.
      Nøye kontroll ved prøvebordet etter fabrikantens forskrifter
      Montasje og demontasje med spesialverktøy
      Systematisk kontroll av labyrinttetning mellom motor og gir
      Kontroll av alle tetninger
      Individuell kontroll av tannhjulparene med henblikk på nøyaktig tilpasning og stille gange
      Utvalg av merke-kulelager
      Spesialoljer/fett for gir
      Innstilling av bremser ved kontrollbordet

 

 

Last ned:

Driftsveiledning