Items: Total: Checkout

Ny HiflexDRIVE fra Bauer – den fleksible, effektive og rene driftsløsningen

  • 18mar

Gearmotorer har vært løsningen for en rekke utfordringer i ulike bransjer i mange år. Med enda høyere krav til økt effektivitet og reduserte kostnader skapes nye mer kreative og fleksible løsninger. I forkant ligger Bauer Gear Motor som allerede har skapt en super effektiv (IE4) permanent magnet motor. Denne motoren i kombinasjon med høyeffektive veksler skaper en pålitelig drivenhet for bruk i hygieniske miljøer der regelmessig renhold er nødvendig.

Den siste HiflexDRIVE serien fra Bauer tilbyr et modulsystem som kombinerer den overlegne effektivitet av en IE4 permanent magnet synkron motor (PMSM) med kompakte dimensjoner på girkassen BK17. Pakken er tilgjengelig som en standard versjon, lakkert for normale driftsløsninger, i spesiallakkert aseptisk versjon, samt i rustfritt stål som er spesielt utviklet for bruk i hygieniske omgivelser.

Spesielt egnet for transportørsystemer gir HiflexDRIVE løsningen mange fordeler når det gjelder ytelse, pålitelighet og fleksibilitet. Og for de spesielle hygieniske krav innenfor områder som farmasøytisk- og næringsmiddelindustri der det kreves spesial komponenter som er designet for å møte de omfattende rengjøringsprosessene uten risiko for forurensning.

Hygienisk kvalitet

Den aseptiske konstruksjonen er spesielt egnet for anvendelser der regelmessig rengjøring med kjemikalier skal opprettholde et hygienisk miljø. Motoren er konstruert slik at kjølevifte og kjøleribber ikke er nødvendig. Derfor er motorens overflate helt jevn og ND-siden helt tett. Dette eliminerer at smuss samles i hjørnene på motorhuset og hindrer den smittespredning i lokalet som en kjølevifte ville ha skapt.

I tillegg er den aseptiske versjon lakkert med en lakk som tåler både syre og base og derfor kan håndtere kjemikalier med en pH-verdi mellom 2 og 12. Som et resultat av dette tåler det nye drivsystemet rengjøringsmidlene og desinfeksjonsmidler som brukes i næringsmiddelindustrien uten at systemets ytelse eller egenskaper påvirkes.

Versjonen i rustfritt stål er konstruert for tilsvarende hygieniske bruksområder som er utsatt for risiko for mekaniske skader. Motoren er konstruert på samme måte, tett ND-side og med et glatt motorhus som eliminerer oppsamling av smuss.

Begge utførelser har en meget høy kapsling. Med en kapslingsklasse opp til IP69K, som er en grad av sprøyte vasking med høyt trykk og høy vanntemperatur. Som et resultat er det nye drivsystemet i stand til å tilfredsstille de mest brukte renseløsninger og desinfeksjonsmidler uten at systemets ytelse og egenskaper påvirkes.

Motorytelse

Bauer som inngår i gruppen Altra Industrial Motion har investert betydelig tid i design og utvikling for å sikre at PMSM motorer og driftsløsninger er høyeffektive ved varierende belastning, et kjent problemområde for andre motordesign med høy effektivitet, siden effektivitet raskt kan falle utenfor de ideelle verdier for turtall og last. Bauer PMSM motor fortsetter å være meget effektiv, selv ved varierende last, opp til en belastningsfaktor på 1: 5.

PMSM motorer har vesentlig bedre virkningsgrad enn induksjonsmotorer, særlig ved varierende belastning, og har også fordelen av å holde konstant hastighet, uavhengig av belastningen. Dette betyr at motorhastigheten ikke varierer – på tross av overbelastning eller midlertidig spenningsfall - så lenge nettet holder konstant frekvens.

For å spare energi er permanentmagnetmotorer den mest passende drivkilden under følgende forutsetninger:

- Hvor hastigheten må styres.

- Hvor det er betydelig potensielle muligheter for å redusere strømforbruket der motoren i lange perioder kjører med redusert belastning.

- Hvor innspart energi raskt betaler tilbake investeringen av turtallsreguleringssystemet.

- Hvor asynkrone standardmotorer også krever en frekvensomformer (som dermed fører til ekstra kostnader) for hastighetskontroll.

Bauer Gear Motor’s utvalg av PMSM motorer oppfyller allerede kravene i klasse IE4 (Super Premium Efficiency) som snart blir innført. En energibesparelse på opptil 40% kan oppnås sammenlignet med en frekvensomformerdrevet IE2 motor.

PMSM serien inneholder en miljøvennlig type motorer utrustet med en høy-effektiv rotordesign som gir en rekke viktige fordeler. Det reduserer varmetapene fra rotoren med 100%, de totale tap med ca 25%, og øker den totale effektiviteten på 10% eller mer. En markert fordel for drivenheter i rustfritt stål som har dårligere varmeavgivelsesegenskaper enn aluminium og støpejern. For brukere av PMSM motorer betyr disse forbedrede egenskaper lavere totale eierkostnader, reduserte CO2-utslipp og kontinuerlig besparinger som skaper en buffer mot fremtidige økende energikostnader.

HiflexDRIVE serien er resultatet av et samarbeid mellom Bauers eksperter på design og produksjon av både IE4 motorer og effektive gear for å kunne levere en ytterst effektiv drivenhet med konstant turtall som er egnet for et bredt spekter av driftsmiljøer.