Items: Total: Checkout

Bauers IP68 klassade växelmotorer

  • 6feb

IP68 klassning vid översvämmning

IP68 klassade växelmotorer från Bauer håller vattenreningssystem igång även under översvämningar

Sedan lång innan den industriella revolutionen så har tillverkare utvunnit vatten från lokala vattendrag och älvar. Denna process används även idag  i applikationer från papperstillverkning till energiproduktion.
Men till skillnad från då så inkluderar moderna system oundvikligen olika behandlingsprocesser för att försäkra att det utvunna vattnet möter dagens kvalitet, säkerhet och processkontrollsskrav.

Läs hela artikeln HÄR.